Kvalitet & leveranssäkerhet

Nollfelsprincipen är en ledstjärna i vårt arbete. Kontrollrutinerna är uppbyggda för att garantera en hög och jämn kvalitet. Detta är speciellt viktigt när kunderna väljer färdiga produkter som går direkt till slutmontering.

Logistikfrågorna är extra viktiga. Det gäller att garantera att produkterna når kunderna precis på utsatt tid.

Fricweld är certifierat enligt ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004. Vi arbetar med naturen inpå knutarna och ägnar miljöfrågorna extra omsorg.

Se våra kvalitets- och miljöpolicies.