Kvalitetspolicy

Fricweld’s kunder är i de flesta fall företag av världsklass. Vårt mål är att kunderna skall uppfatta oss som samarbetspartners i världsklass i allt vi gör.

Det betyder att:

  • kundernas upplevelse av oss är grunden för allt arbete inom företaget. Planering och uppföljning skall ske mot kända och mätbara mål.
  • 0-fel är vårt yttersta mål som vi systematiskt och uthålligt skall sträva mot.
    kompetent, kreativ och motiverad personal är vår största tillgång. Alla medarbetare skall ges möjlighet att delta, växa och få erkänsla.
  • vi skall utveckla långsiktiga affärsförbindelser med leverantörer av alla slag som har en dokumenterad hög kvalitetsnivå.
  • ständiga förbättringar skall vara inbyggda i samtliga processer.

 

För att kvalitet och effektivitet skall kunna upprätthållas skall utrustning och verktyg hållas i gott skick. En anda av ordning och reda skall råda inom företaget. Allt detta leder till att vårt företag kan fortfara sin verksamhet i konkurrens med omvärlden.