Miljöpolicy

Fricweld är underleverantör av bearbetade kolvstänger, kolvstångsämnen och liknande produkter tillverkade av stål, och vi strävar efter att alltid nå upp till kundernas krav och önskemål med minsta möjliga miljöbelastning samtidigt som vi alltid ska följa gällande lagar, föreskrifter och övriga krav.

Vi skall fortlöpande informera oss om nya produkter och innovationer för att kunna förbättra våra miljöprestanda.

Genom att utbilda och informera vår personal säkerställer vi att vi kan leva upp till våra åtaganden.

Vi ska på ett öppet och sakligt sätt kommunicera med kunder och andra intressenter om våra miljöförhållanden och vår miljöpolicy.