Nöjda kunder

Vi producerar hydraulcylindrar för den mobila marknaden. Fricwelds kolvstänger har en utomordentlig hållfasthet och ett bra alternativ till vanlig svetsning.
Kontakten med Fricweld startade tidigt och har utökats på senare tid. Service, bemötande och administration är andra faktorer som fungerar bra och som stärker relationen.

Per Magnusson

Supply chain manager, Parker Hannifin AB CLDE

Fricweld är en nygammal bekantskap. Men det aktuella samarbetet, som avser kromade rör för hydraulcylindrar, är av färskare datum. Vi har vuxit kraftigt och i en knivig situation ställde Fricweld upp och hjälpte oss, genom en snabb insats. De är tekniskt kompetenta och vi har en god personlig kontakt. Det gör att vi har kunnat starta det nya samarbetet snabbt och i större skala än med en oprövad leverantör.

Peter Blomquist

Purchasing manager, Vaggeryds Hydraulik AB

Mina kontakter med Fricweld innefattar allt från avtal till volymer, kapacitet, kvalitetsfrågor och leveranser. Min erfarenhet är att både produkterna och kompetensen håller hög kvalitet och att vi sällan har några problem med detta. Personerna på Fricweld är också lätta att få tag på och de ställer alltid upp, när vi behöver det.

Stefan Sjöquist

Strategiskt Inköp, Volvo Construction Equipment AB